בנקאות וחשבונות מוגבלים 

למשרדנו ניסיון רב בתחום דיני הבנקאות והחשבונות המוגבלים. משרדנו מייצג לווים ובעלי עסקים בסכסוכים מול הבנקים הגדולים בארץ ומול חברות למתן אשראי חוץ בנקאי. משרדנו מטפל בין היתר בתביעות שהוגשו על ידי בנק ו/או חברה למתן אשראי כנגד לווים, ערבים לחשבון או להלוואה ובערעור על הגבלת חשבון הבנק. משרדנו עוסק בהיבטים המשפטיים הפרקטיים של דיני הבנקאות והחשבונות המוגבלים. המשרד מתמקד בבחינת מהות יחסי בנק-לקוח והחובות המוטלים על הבנק כלפי נוטל ההלוואה והערבים להלוואה מכוח החוק ופסיקת בתי המשפט השונים. לשם כך, משרדנו משתמש בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו ובניסיון הרב שצבר בניהול תיקים רבים.

משרדנו יעשה את מירב המאמצים כדי למנוע רישום של חשבון בנק כ"מוגבל" דבר אשר יוביל לחזרת שיקים, ביטול קווי אשראי ועוד.

בנקאות

למשרדנו ניסיון רב בתחום דיני הבנקאות והחשבונות המוגבלים. משרדנו מייצג לווים ובעלי עסקים בסכסוכים מול הבנקים הגדולים בארץ ומול חברות למתן אשראי חוץ בנקאי. משרדנו מטפל בין היתר בתביעות שהוגשו על ידי בנק ו/או חברה למתן אשראי כנגד לווים, ערבים לחשבון או להלוואה ובערעור על הגבלת חשבון הבנק. משרדנו עוסק בהיבטים המשפטיים הפרקטיים של דיני הבנקאות והחשבונות המוגבלים. המשרד מתמקד בבחינת מהות יחסי בנק-לקוח והחובות המוטלים על הבנק כלפי נוטל ההלוואה והערבים להלוואה מכוח החוק ופסיקת בתי המשפט השונים. לשם כך, משרדנו משתמש בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו ובניסיון הרב שצבר בניהול תיקים רבים.

משרדנו יעשה את מירב המאמצים כדי למנוע רישום של חשבון בנק כ"מוגבל" דבר אשר יוביל לחזרת שיקים, ביטול קווי אשראי ועוד.

עיצוב ופיתוח TGwebmaster.com

עמית יוסף משרד עורכי דין ומגשר |  האומנים 14, תל אל אביב | 050-2233858 | [email protected]

עמית יוסף משרד עורכי דין ומגשר |  האומנים 14, תל אל אביב | 050-2233858 | [email protected]

עיצוב ופיתוח TGwebmaster.com

דילוג לתוכן